Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shubham Yerunkar

Others

3  

Shubham Yerunkar

Others

पाऊस...

पाऊस...

1 min
95


रिमझिमणाऱ्या सरी येऊनी

मातीचा सुगंध दरवळावा

हिरव्यागार पाचूच्या शेतीत

सोन्यासी पर बहरवा

रानात पक्षी भिजावेत

सागरा ना लाटी ओसळव्यात

मोराने थुईथुई नाचावे

कौलार पारवा ओरडा वा

विजा कडकडीत कोसळव्यात

पाऊस बरसतच रहावा

असा थंड थंड गारवा 

आनंदी भरारी घ्यावा 

भिजत राहावे ओले चिंब 

सरगम येऊनी बेधुंद

रिमझीम त्या सरीना 

द्यावे नभी बिंब

बागेतील फुल बहरवी 

इंद्रधनुष्य नी झेप घ्यावी

उंच उंच या नभात 

पाखरांनी भरारी घ्यावी

बारमाही पाऊस येतच रहावा

राबता शेतकरी कष्टाळू व्हावा

भरभरून धान्य द्यावा

अशाने थांबणार आत्महत्या

हि शेतकरी जीवनाची कथा

पावसाने नेहमी गंधाळतच राहावे

पावसाने नेहमी येतच रहावे..!


Rate this content
Log in