Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vinita Kadam

Others

4  

Vinita Kadam

Others

ओल्या सांजवेळी

ओल्या सांजवेळी

1 min
30


आली सांज नव्यानेच

सौंदर्याने भरलेली

जरा थोडी ओली ओली

डोळ्यातून लाजलेली ||१||


माझ्या मनी मिलनाच्या

साऱ्या इच्छा आसावल्या

नयनात जागेपणी

स्वप्नकळ्या नादावल्या ||२||


मंद वारा मुका जरी

गीत गाई अबोल्याने

उसळत्या मैफिलीत

सूर छेडिले नव्याने ||३||


निळाईची निलांबरी

अवतरे पृथ्वीवरी

नटवर निशीकांत

नीशा हासे चराचरी ||४||


अशा ओल्या सांजवेळी

निळ्याशार नभाखाली

उभी मग्न नदीकाठी

तुझ्या छत्र छायेखाली ||५||


Rate this content
Log in