Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suresh Kulkarni

Romance

3  

Suresh Kulkarni

Romance

ओले ओले ओले

ओले ओले ओले

1 min
11


सोसाट्याचा वारा आला

पावसाने झाले कपडे

ओले ओले ओले

ओले ओले ओले !


छत्रीही हातात राहिना

कुठेही आडोसा मिळेना

ऑफीसमधे जाऊ कशी

चिंब मी भिजून गेले झाले

ओले ओले ओले

ओले ओले ओले !


वीज वरुन कडकली

भीतीने छाती धडकली

रस्त्यामधे एकली मी

पार गारठून गेले

ओले ओले ओले

ओले ओले ओले !


जीव हा वेडापिसा झाला

सजणा तू का नाही आला

ऊब प्रेमाची तुझ्या

घेण्यासाठी मी आसुसले

ओले ओले ओले

ओले ओले ओले !


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance