Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shraddha Chavan Kale

Romance Others

3.8  

Shraddha Chavan Kale

Romance Others

ओढ तुझ्या येण्याची

ओढ तुझ्या येण्याची

1 min
643


हळुवार होणारा स्पर्श तुझा खूप आवडतो मला

अलगद सरणारा गार वारा तुझा खूप आवडतो मला

प्रत्येक थेंबातला ओलावा तुझा खूप आवडतो मला

चिंब ओला करणारा सडा तुझा खूप आवडतो मला

भिजलेल्या मातीचा गंध तुझा खूप आवडतो मला

चहुकडे पसरलेली हीरवळ खूप आवडते मला

तू आलास की बहरलेली माझी मीच आवडते मला

म्हणून तुझ्या येण्याची हुरहूर सतत भासते मला


Rate this content
Log in