Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sangieta Devkar

Romance

3.7  

Sangieta Devkar

Romance

ओढ तुझी

ओढ तुझी

1 min
73


तू आलास आणि सूखावून गेलास.

मोजकेच अश्रु तू डोळ्यातले पुसून गेलास.

तू गेलास तश्या बघ,कोरडया झाल्या विहिरी,

ओस पडल्या नदया.

माणसेच नाही,तर पशु पक्षी,

वाट पहात आहेत येण्याची तुझ्या.

आज असा तू अचानक आलास,

मरगळलेल्या मनाला हिरवागार दिलासा दिलास.

ये ना असाच अधुन मधून बघ किती ,

तहानलेला,आसुसलेला सारा गाव.

खेळू नको असा तू लपंडाव.

आता आम्ही पण केला आहे एक निर्धार.

स्वप्न पाहिले आहे ,एक शहर हिरवेगार.

तुझ्या सोबत भिजायला ही आम्हाला आवडते फार.

असा राहु नको आमच्या पासून कोसो अंतर दूर.

आस तुला भेटण्याची, अन् मनात उठते काहूर...!!


Rate this content
Log in