Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Govind Gorde

Others

3.6  

Govind Gorde

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
36


ढग येतात, वीजा चमकतात, मोर नाचतात

वाटतरी किती पहावी पाऊस काही येतच नाही


शेतकरी होतात आतुर, निसर्ग धरतो सुर

वाटतरी किती पहावी पाऊस काही येतच नाही


शेतकऱ्यांच्या मनीची आस, शेतीचा झाला नास

वाटतरी किती पहावी पाऊस काही येतच नाही


आला तरी नसतं भान, करुन टाकतो घाण

वाटतरी किती पहावी पाऊस काही येतच नाही


शेतकऱ्यांनी घेतले कर्ज पोटासाठी, होऊन बसले कर्जबाजारी

वाट तरी किती पहावी पाऊस काही येतच नाही


Rate this content
Log in