Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vinita Kadam

Others

4  

Vinita Kadam

Others

ओढ मिलनाची

ओढ मिलनाची

1 min
48


दिशा ही मावळतीची

मंद मंद शांत वारा

वाळूतच स्तब्ध झाला

दूर सागरी किनारा ..||१||


सांजवेळी क्षितिजास

निळाईचे प्रतिबिंब

सागराच्या कुशीतले

सुवर्णिय ओजबिंब..||२||


हेलकावे घेई नाव

अशा अथांग सागरी

अवखळ धुंद वात

स्वार होई लाटेवरी..||३||


आकाशाचा रंग सारा

माडावरी स्थिरावला

शांत सागरी किनारा

एकांतात सुखावला..||४||


पक्षी होवून स्वच्छंदी

घ्यावी भरारी आकाशी

ठसे शोधावे किनारी

इच्छा एकच मनाशी..||५||


ओढ तिला मिलनाची

उसळून येई लाट

देण्या तिस आलिंगन

किनाराच पाही वाट..||६||


पांघरावे आसमान

हेच कर्म समुद्राचे

सोबतीस ना कुणीही

हेच मर्म अस्तित्वाचे..||७||


Rate this content
Log in