Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

kalpana dhage

Others

4  

kalpana dhage

Others

नयन ✍️

नयन ✍️

1 min
20


पाहता नयनांनी 

भासतो उल्हास 

असतो जल्लोष 

आसवात! 

प्रयत्न करत असता 

लिहण्याचा काव्य 

नयनांनी पहावे 

हातांनीच लिहावेत 

उद्बोधक! 

समग्र सृष्टी नवी 

पाहून सुचते नव काव्य 

आभार नयनाचे 

 मानावे सर्वार्थाने! 

पाहणे अन लिहणे 

क्रिया असे दोन 

परी घडे नयनात आधी 

मगच उतरेल हातातून 

पुस्तकात! 


Rate this content
Log in