Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vinita Kadam

Others

3  

Vinita Kadam

Others

नव्या युगाचा सूर्य

नव्या युगाचा सूर्य

1 min
38


गतकाळाची पाने उलटून

अनिष्ट प्रथा उखडून टाकू

नवक्षितिजावर आव्हानात्मक

आयुष्याचे पाणी चाखू.......||१||


उगवला नव्या युगाचा सूर्य

उत्कर्ष हा नवचैतन्याचा

ज्ञानोपासक भारत घडवू

आशावादी नवं प्रकाशाचा........||२||


नव्या दमाचा तेजवर्धक

नवतरूणांचा भाग्यविधाता

सृष्टीचा तू पालनकर्ता

सोनपिवळ्या किरणांचा दाता.....||३||


नव पिढीला देत दिलासा

उगवला नव युगाचा सूर्य

मानवा, झटकून सारी मरगळ

जागव आता तुझा कर्मसूर्य.....||४||


Rate this content
Log in