Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Children

3  

Rajendra Vaidya

Children

नको नको रे पावसा.

नको नको रे पावसा.

1 min
75


नको नको रे पावसा असा झिम्माड येऊ.       

नको नको माझ्याकडे असा रागाने पाहू!    


का रे आला स पावसा शाळा सुटण्याच्या वेळी. 

घरी राहिली चुकून नवी कोरी छत्री काळी.    


माझे भिजले दप्तर, त्याचे ओझे कसे नेऊ?  

पाणी पाणी चोहीकडे झाले सारे ओले चिंब.   


दूर गावाच्या टोकाला घर माझे फार लांब.     

छत्री तून मित्राच्या रे, पुढे गेला मोठा भाऊ.


पाटीवरचा अभ्यास तूच टाकला पुसून     

वाट पाहत असेल आई दारात बसून.        


खाऊ केलेला आईने केव्हा घरी जाऊन मी खाऊ?         


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Children