Pallavi Udhoji

Others


2  

Pallavi Udhoji

Others


ना कळे मज कशाची

ना कळे मज कशाची

1 min 3.3K 1 min 3.3K

वाट माझी ही जन्मांतरीची

की माझी ही चालण्याची

कोडे हे मज आज सुटेना

की चूक आहे ना कळे मज कशाची


Rate this content
Log in