Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Shidore

Others

4  

Varsha Shidore

Others

मोरपंखी भावना...

मोरपंखी भावना...

1 min
22.9K


मोर राष्ट्रीय पक्षी, भारत देशाचा 

त्याच्या पंखांचा शोभतो डोलारा 

निळा उंच तुरा नाचवत राहणारा 

मोराचा फुललेला रंगीन पिसारा 


हिरव्यागार माळरानावर फुलतो

थुईथुई तालात मोहक नजारा

सुशोभित करत थाटात झुलतो

निसर्गरम्य देखाव्यातला आसरा


नक्षीकामातही खुलतो साज 

होऊन खुबीने तो चित्रात स्वार 

वहीच्या पानात पंख दडतात 

प्रेमाचे खुलवत हळुवार वार 


देवत्वाच्या दारी महत्व म्हणुनी 

जपवणूक आध्यात्मिकतेची 

घरोघरी असे मोरपंख जपलेली 

दृष्ट काढण्यास वाईट दृष्टीची 


दौतेत असे मोरपंख विराजमान 

लेखणीला करण्यास बोलके

शाईच्या प्रत्येक शब्दाशब्दातून 

निळा रंग उमटता मन होई हलके


आनंदाच्या रानवनात विसावता

मोर भासे प्रतीक अनेक भावनांचे

हर्षभरित मनात प्रकाशाचे किरण 

पसरवते समृद्ध, मोरपंखी विचारांचे


Rate this content
Log in