Supriya Devkar

Others


3  

Supriya Devkar

Others


मनातल्या गोष्टी

मनातल्या गोष्टी

1 min 278 1 min 278

आज अचानक भेटला तो पुन्हा 

म्हणाला ओळखलस का ग मला?

सरलेल्या या सालांमध्ये 

आठवलेस का कधी मला?

गालात हसत ती म्हणाली 

अरे वेड्या विसरले होते कधी तूला

काळ जरी सरला इतका

मनाच्या कुपीत जतन केल होतं तुला 

तोही मग गालातच हसला

नदीच्या काठावर अलगद बसला 

बोलला तिला पाहून 

का ठेवलस ग आठवणीत मला

परत भेटू अस वाटल का तूला?

तीही सावरून बसली सोबत 

अन म्हणाली अरे अस कुठे असत का

मनातल्या गोष्टी विसरत नाहीत 

मनातून बाहेर काढल्या 

तरी त्या पसरत नाहीत

तो पाहतच राहिला तिला

विचारांचा दागिनाच जणू

मिळाला होता तिला


Rate this content
Log in