Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Jyoti gosavi

Fantasy Children

4.5  

Jyoti gosavi

Fantasy Children

मन मौजी पाऊस

मन मौजी पाऊस

1 min
50


अरे अरे पावसा

तू असा रे कसा

कधी येतोस अचानक

कधी मारतो दडी

भित्रा ससा जसा


अरे अरे पावसा

किती रे तू हट्टी

कधी करतोस कट्टी

कधी देतोस बट्टी

तिथे सारेजण तळमळतात

वाट पाहतात तुझ्यासाठी


अरे अरे पावसा

तुला गुरुजींनी शिकवली

का नाही शिस्त

कधी येऊन कधी न येऊन

सर्वांनाच करतोस त्रस्त

तर कधी अतिवृष्टीने

सारेच करतो उध्वस्त


उशिरा येतोस म्हणून कधी

गुरुजी ओढले नाही

 का तुझे कान

दांडी मारतोस म्हणून

केला नाही का घोडा छान

तू आपल्याच मस्तीत छान


Rate this content
Log in