Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Joshi

Others

3  

Manisha Joshi

Others

मला पंख असते तर...

मला पंख असते तर...

1 min
971


मला पंख असते तर...

उंच आकाशी झेपाऊनी 

दूर दूरच्या देशांमधूनी मनसोक्त मी फिरलो असतो

अथांग सागरावरूनी कधी तर तरू मधूनी विहरलो असतो

सग्या सवंगड्यांच्या साथीने किलबिलकिलबिल गायलो असतो.

थकूनी मज कधी वाटले नको हे सारे..

पंख पसरूनी मग मी माझे ऊंच तरूच्या 

फांदीवर निवांत एकटा बसलो असतो.

पंख पांघरूनी अलगद माझे जगापासूनी थोडे दूर 

माझ्यातच मी हरवलो असतो.Rate this content
Log in