Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others Children

4  

Vasudha Naik

Others Children

मधमाशी

मधमाशी

1 min
774


मधमाशीला म्हणाली

एक सुंदर लाल परी

सकाळीच उठते अन

का ग तू करते चोरी....


मधमाशीला आला बाई

खूप खूपच बाई राग

परीला म्हणाली थांब

तुझ्या जिभेला देते डाग....


परी धूमम पळाली की

आपल्या छान घरात

तरी देखील मधमाशी

शिरलीच तिच्या घरात...


परी बाहेर पडून आता

सरसर चढली झाडावर

मधमाशीच ती ती पण

तिच्यामागे आली वरवर.,,.


फूल वदले परीच्या कानात

अगं अगं लाल लाल परी

कोणास समजणार नाही

तू लप परी माझ्या घरी.....


मधमाशीने ते गुपचूप ऐकले

तेव्हापासून न ही मधमाशी

दिनभर नुसती फिरते पाहा

विविध रंगी छानशा फुलांपाशी....


Rate this content
Log in