Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Meena Mahindrakar

Others

3  

Meena Mahindrakar

Others

मावळता सूर्य

मावळता सूर्य

1 min
12.8K


उगवता सूर्य जसा

नवी प्रेरणा देतो जीवनाला

 तसाच मावळता सूर्यही

काहीतरी शिकवून जातो....


"थांबा, थोडी विश्रांती घ्या"

आपल्या कार्याचे मूल्यांकन करा...

शरीर आणि बुद्धीला आराम द्या

झालेल्या चुका दुरुस्त करा व

 नव्या दमाने, नव्या जोमाने

परत प्रवास करा "उद्याचा"

मे घेऊन येईल रथ "तेजाचा"

नव्या उत्साहाने

नवी "पहाट" घेऊन....


Rate this content
Log in