Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shashikant Shandile

Others

3  

Shashikant Shandile

Others

मारेकरी??

मारेकरी??

1 min
386


तासनतास मोबाईल हाती घेऊन

लिहिण्याचे प्रयत्न करत असतांना

कित्येक शब्द जन्म घेतात

आणि क्षणातच मारले जातात

त्या निष्पाप शब्दांचा मारेकरी

म्हणून वावरतांना मलाच लाज वाटते

 

पण खरा मारेकरी असतो वेगळा

आणि त्यावर कुणी शंकाही घेत नाही

कारण तो कुणाला दिसत नसतो

आणि मानत नसतो तोही गुन्हा त्याचा

म्हणून नेहमी फसत असतो

माझ्यासारखा बेकसुर साहित्यिक

 

चार ओळी लिहाव्या म्हणून

साठवावे लागतात कित्येक शब्द

आणि त्यासाठी शब्दांच्या बागेत जाऊन

वेचावे लागतात शब्द आवडीचे

आणि करावी लागते तडजोड

एखाद्या विषयावर शब्दांना मांडण्याची

 

शब्दांचा पसारा मांडून

जेव्हा साहित्यिक लिहायला बसतो

तेव्हा छळत असतो मारेकरी

त्याच्या विषयामध्ये हस्तक्षेप करून

आणि मग होते कत्तल त्या शब्दांची

एकही विषय न भेटल्याने


Rate this content
Log in