Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gautam Jagtap

Others

4.1  

Gautam Jagtap

Others

माणुसकीचा ताईत

माणुसकीचा ताईत

1 min
11.6K


आज गरज आहे काळीज चिरून माणुसकीचा ताईत भरण्याची|

ताईत म्हणजे अंधविश्वास नव्हे हि धडपड आहे जगण्याची||


माणुसकी विसरून गर्विष्ठ आत्मा,भुक्या अत्म्यालाही विसरला आहे|

गरिब असो श्रीमंत माणुसकी विमा फिका आहे||


माणुसकीच्या हृदयात गाभारा केव्हा बनेल|

माणसा-माणसातला खरा देव मंदिरात केव्हा दिसेल||


माणसाचा खरा धर्म माणुसकी, ती जन्मापासून असते|

रक्तात मिसळते ती जात, ती मरेपर्यंत टिकते||


धर्म पंथ जात एक पुन्हा माणुसकीची गरज आहे आता|

विश्वाचे अनेक धर्म श्रेष्ठ माणुसकीचा मंत्र जपता तो बनेल खरा भाग्यविधाता||Rate this content
Log in