Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shobha Wagle

Children

3  

Shobha Wagle

Children

माझी छकुली

माझी छकुली

1 min
487


रुसली गं माझी छकुली रुसली

गाल फुगवून बसली गं बसली

रागोबा आला कोठून कळेना

पण गालाची पुरी मात्र फुगली.


दादाने खास केली चुगली वाटते

मग आईने दिला का धम्मक लाडू?

पण आईची तर लाडली ती छकुली!

दादालाच मिळेल तो आईचा झाडू.


डोळे केले मोठाले अश्रूने ते भरले

आळी मिळी करुन बसली कोपऱ्यात

चैन मला पडेना छकुली ती बोलेना

बसली ती शांत डोके घालून गुडघ्यात.


चोकॅलेटचा डबा देते तिला सारा

दादाला देऊ फक्त एवढासा तुकडा

चॉकलेट खाऊन सगळ्या संपल्यावर

गाली बकाणा भरून दावील हसरा मुखडा.


Rate this content
Log in