Supriya Devkar

Others


3  

Supriya Devkar

Others


माझा देश

माझा देश

1 min 10 1 min 10

बर्फाच्छादीत मुगुट शिरावर 

धारण करून आहे हा थंड 

डोळे मोठे करून बघाल तर

तयार आहे मी ठोकून दंड 

वाळवंटात जरी राहतात 

सुखी असती माझे अनुयायी 

उंटावरून करून सवारी 

आनंदाने गाणी गायी 

समुद्रकिनारा खळखळतो 

नारळी पोफळीची सुबत्ता 

मासेमारीवर चाले जिवन 

हिच आमची मालमत्ता 

चहाचे मळे बहरलेले 

घरे सजली बोटींमधून 

विविधता नटलेली आमची

पोषाखातल्या नवढंगातून 

माझा देश असे अनोखा 

नवरत्नांची जणू खाण 

आम्ही लेकरे या भूमीची 

सार्थ असे आम्हा अभिमान 


Rate this content
Log in