Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Kirti Borkar

Others

3  

Kirti Borkar

Others

लहान बाळ

लहान बाळ

1 min
11.7K


तुझ्याकडे बघून

बघु वाटे खूप

लहानगा बाळ

सुंदर तुझे रूप


रूप आहे छान

गोजिरवाणे तुझे

तुझ्यासाठी रोज

आयुष्य रे माझे


तुझ्या हसण्यात

दुःख मी विसरे

असाच तू बाळा

माझा साथ देरे


तुझ्यासाठी मी 

वाटेल ते करेन

तुझ्या चेहऱ्याचे

हास्य ना हरवेनRate this content
Log in