Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Neelam Rane

Inspirational

3  

Neelam Rane

Inspirational

कर्तव्य

कर्तव्य

1 min
62


प्रत्येकाला कृष्णासारखे स्वतःच्या कंसाला स्वतःच मारावे लागते

नाहीतर तो पुढे शिशुपाल होऊन छळतो

त्याचे अपराध शंभरी केंव्हाच पार करतात

आणि आपण नुसतं मोजत राहातो


पुढे ते इतके फोपावतात जसे शंभर कौरव

सत्याला पायदळी तुडवणारे

डीवचून रक्तबंबाळ करणारे

बेलगाम दुर्योधनासारखे अहंकारी

शिखंडीसारखे वळणावर लपून प्रहार करणारे

धृतराष्ट्रासम सत्तालोलुप असणारे

शकुनीसारखे भीषण कपट करणारे


कृष्णासारखे निसंग होता येत नाही सर्वानाच

म्हणून कृष्णासारखे सारथ्य मिळावे लागते 

एखाद्या अर्जुनाला भावनांवर कर्तव्याचे

कवच चढवण्याकरता


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational