Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gautam Jagtap

Inspirational

3.9  

Gautam Jagtap

Inspirational

किमया निसर्गाची

किमया निसर्गाची

1 min
11.9K


रखरखत्या उन्हात भिजले अंग घामाने|

मातीच्या ओलाव्याने रान झाले सुगंधाने||


किती उदात्त त्या निसर्गाची किमया न्यारी|

शितल छायेने मज आनंद उभारी||


पाखरांची शाळा जणू भरली झाडावर|

चिवचिवाट रान सारं प्रेम माझं निसर्गावर||


गारगार मनावर उंच डोंगर टेकडीचा अवतार|

वाट दुरवर दिसे पार बहरलेलं माझं शिवार||


मनाचे हे काहुर लेखणी शब्द आतुरले|

निसर्गाच्या सहवासाने प्रेम मज मुक्या प्राण्यांनी शिकवले||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational