Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Others

2  

Pallavi Udhoji

Others

काव्यातून बरसायाचे आहे

काव्यातून बरसायाचे आहे

1 min
3.0K


माझे दुःख

तुझ्यासारखे आहे

फक्त त्याला

माझ्या काव्यातून बरसायचे आहे


Rate this content
Log in