Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vinita Kadam

Others

4  

Vinita Kadam

Others

कान्हा ( गौळण )

कान्हा ( गौळण )

1 min
39


यशोदा माझा फुटला गं घडा 

तुझ्या कान्हाने मारला गं खडा !! धृ !!


एकटी पाहून करी धिटाई

उरात होते धडधड बाई

हात पकडता फुटतो चुडा

तुझ्या कान्हाने मारला गं खडा !! १ !!


दही , दुध मथुरेच्या बाजारी

विकण्या जातो गोकुळच्या नारी 

लोण्यासाठी पेंद्या बोले बोबडा

तुझ्या कान्हाने मारला गं खडा !! २ !!


घरा येई रात्रीस चक्रपाणी

तोडी शिंकाळे खाई दुध लोणी

अगं मैया सवाल आहे कडा

तुझ्या कान्हाने मारला गं खडा !! ३ !!


सांगून थकले या यशोदेला

करीन कागाळी नंदबाबाला

शिकवीन त्याला चांगला धडा

तुझ्या कान्हाने मारला गं खडा !! ४ !! 


गालात हसुनी मिठी मारतो 

खुशाल येवोनी गोड बोलतो

कला दावितो कामी घाली खोडा

तुझ्या कान्हाने मारला गं खडा !! ५ !!


Rate this content
Log in