Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

काळी आई

काळी आई

1 min
11.6K


धनी गेलं कर्जापायी

घोर जीवाला लागला 

फाळ धरेला मनाला

दुःख सांगावे कुणाला?  (1)


मन झाले हो चिंतीत

आता शिवार तापलं

लई भेगाळली भुई

देवा कवा गंधाळलं    (2)


डोई बांधून रुमाल

उभी खंबीर कामाला

राजा सर्जाची गं साथ

लाभे दैवयोगे मला   (3)


माय धरित्री मोलाची

काळी आई सकलांची

अन्नदात्री कुटुंबाची

पीकं येतील मोत्याची  (4)


वरुणाची कृपा व्हावी

धारा येती बरसूनी

मुबलक पीकपाणी

देवा होवो आबादानी  (5)


Rate this content
Log in