Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Tragedy

2  

Pallavi Udhoji

Tragedy

जीव जळतो गं तुझ्यासाठी

जीव जळतो गं तुझ्यासाठी

1 min
2.8K


जे आहे ते तुझेच आहे

अशी परत जाऊ नको

जीव जळतो तुझ्यासाठी

उगीचच त्याला रडवू नको


Rate this content
Log in