Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Gautam Jagtap

Tragedy

4.0  

Gautam Jagtap

Tragedy

जगण्याचं रान झालं

जगण्याचं रान झालं

1 min
12K


प्राण्यांसारख भरकटलेल जीवन|

मुक्या पणाने वावरणारे पवन||

नि:शब्द होणारी जीवाची होरपळ|

न जाता देहाची तळमळ||

आता रहाणं बेमान झालं...

जगण्याचं रान झालं...(१)


तुझी जळकुटलेली बधीर आवस्था सांगते|

अरे आजुन मलाच बोलते||

किती सुनं आवाज आहे हा|

जरा आतुन डोकावुन तरी पहा||

जरा जगण़ वेगळंच झालं...

जगण्याचं रान झालं...(२)


आज मी सांगत होतो|

कधी दुसरा कोणी तरी येतो||

अनेक विचित्र बोल सुचतात|

वेगळ्या प्रकारे गोलमाल सांगत||

विचारांती ते दान झालं...

जगण्याचं रान झालं....(३)


Rate this content
Log in