Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Fantasy

4  

Savita Kale

Fantasy

ईश्वर

ईश्वर

1 min
120


मनास देई चेतना

आकार मिळे जीवना

आधार सा-या सृष्टिचा

त्या ईश्वराची आराधना।। 


ध्यान त्याचे करिता

अहंकार जाई लयास

मीपणाचा होई अंत

सुखाचा होई जीवनप्रवास।। 


सर्वव्यापी आस्तित्व त्याचे

जगाचा करी उद्धार

सांभाळ करी लेकरांचा

देई संसाराला आधार।। 


जन्माचा तू सांगाती

करितो तुझी निस्सीम भक्ती

तुझ्या चरणी लीन होवो माथा

नसावी कोणतीच आसक्ती।। 


Rate this content
Log in