Sanjay Gurav

Others


4  

Sanjay Gurav

Others


हरवलेला माणूस

हरवलेला माणूस

1 min 234 1 min 234

हरवलेल्या माणुसकीचा झरा

संकटात नक्कीच पाझरतो

जखमी पंखांच्या सावलीखाली

माणूस एकमेकांना सावरतो.

असताना जवळ सर्व काही

माणुसकी नेमकी दूर राही

कणाकणाच्या शोधात असता

माणुसकी कण कण वाढत जाई.

खरं तर हरवतो तो माणूसच

माणुसकी कधीच हरवत नाही

हा माझा हा तुझा भेदभाव असा

माणुसकी कधीच ठरवत नाही.


Rate this content
Log in