Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

2  

Pallavi Udhoji

Romance

हातामध्ये हात असू दे

हातामध्ये हात असू दे

1 min
2.9K


हातामध्ये हात असू दे

रस्त्यामध्ये वाट तू दे

ओळख कोणाची नसली तरी

पण साथ तुझी असू दे


Rate this content
Log in