Suresh Kulkarni

Others


3  

Suresh Kulkarni

Others


गुरुदेव

गुरुदेव

1 min 207 1 min 207

ग कार नमीला गणपती

उकार महाविष्णू

रुकार महारुद्र

गुरुदेव नमीला


गुरुतत्व जड भार

गूढ गुह्य फार

लोपवी अज्ञान अंधार

गुरुची तेजोबळे


जाता गुरुशी शरण

खचितची होय उद्धरण

चैतन्याची उधळण

श्री गुरुदेव माझा


Rate this content
Log in