Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhagyashri Chavan Patil

Children Stories Others

3.7  

Bhagyashri Chavan Patil

Children Stories Others

गुरु माझा वेगळा

गुरु माझा वेगळा

1 min
243


गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू

गुरुः देवो महेश्वरा

गुरु शाक्षात परब्रम्हा

तस्मै श्री गुरुवे नम:

.

पहिला गुरु हे आई आणि वडील असतात

दुसरा मार्ग दाखवणारा भाऊ आणि बहीण

त्याच बरोबर नात्यातील नातेवाईक असतात,

कोणी आपल्याला टोमणे मारून आपला पाया घट्ट रचत असतात,

कोणी आपल्या न कळत आपली पुढची वाटचाल मोकळी करत असतात

गुरु आपल्या रोजच्या जीवनात सारखा आपल्याला कोणत्या 

ना कोणत्या रूपात दिसत असतो आणि आपली साथ निभावतात,

आपण कोणाला काही शिकवणं म्हणजे गुरु आणि कोणी आपल्याला शिकवतो तो ही गुरु असतो..

म्हणून आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक काळात माणसं जपा कारण नात्याची वीण ही गुरु या नात्याचे रूप घेवून जन्माला येत असतो

प्रत्येकाला कोणी ना कोणी गुरु असतो,

पण माणूस हा नेहमीच विद्यार्थी आसतो,

भेटलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडुन मग तो लहान असो की मोठा 

आपण काहीतरी चांगले घेण्याचा 

आपण काहीतरी वेगळं देण्याचा,

शिकण्याचा प्रयत्न करत असतो,

अश्यांना आपण गुरु मानत असतो 

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर भेटलेल्या त्या माझ्या असंख्य गुरुना वंदन...🙏🏻🍫


Rate this content
Log in