Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jyoti gosavi

Tragedy

4.0  

Jyoti gosavi

Tragedy

गुलाब पुष्पाची खंत

गुलाब पुष्पाची खंत

1 min
39


त्या रस्त्यावर विखुरलेल्या

गुलाब पुष्प ची 

एकच तर खंत होती

जाणाऱ्या येणाऱ्या ची

 निर्दयी पावले

त्याला जाता येता

 तुडवत होती

त्याच्या मालकाने

 किती प्रेमाने

त्याला बगिच्यात

 जोपासला होता

खत पाणी आणि

 प्रेमाचे सिंचन

जोमाने तो 

बहरला होता

चढ्या भावाने एक दिवस

तो बाजारात विकला गेला

एका मंत्र्याच्या पुष्पहारात 

अलगदपणे गुंफला गेला

त्याला वाटले आता तो

झालय कितीतरी महान

ज्याच्या गळ्यात तो पडलाय

लोक उचलतात त्याची वहाण

स्वतःच्याच नशीबावर करीत होता तो नाच

मंत्र्यांच्या गळ्यात असल्याने

 चढला होता त्याला माज

पण हाय रे नशिबा तेवढ्यात मंत्र्यांनी त्याला गळ्यातून काढून पब्लिकमध्ये फेकला

पाकळी पाकळी विखरून त्याची

तो लोकांच्या पायदळी पडला

मातीतुन आला होता

 शेवटी मातीतच पडला

असा तो फुलांचा राजा

 धाय मोकलून रडला


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy