Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kirti Borkar

Romance

3  

Kirti Borkar

Romance

एकटीच मी

एकटीच मी

1 min
11.5K


एकटेच शब्द माझे

सोबतीला नाही कुणी

डोळ्यातल्या अश्रूंना

पुसायला नाही कुणी


सांगू कुणाला मी

भावना तरी माझ्या

ऐकायला नाही कुणी

शब्द मांडू तरी कसा


एकटी पडली मी

शब्द उचलू तरी कसा

जवळ नाही कुणीही

प्रेमासाठी भांडू तरी कसा


ओढ आहे तुझी आता

घेशील का रे मला जवळ

आपलं बनवून नेहमी

ठेवशील का रे सोबत


Rate this content
Log in