Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


दोष देऊन एकमेकांना

दोष देऊन एकमेकांना

1 min 11.6K 1 min 11.6K

हरवला संवाद

   आपसातला आपलेपणा

दोष देऊन एकमेकांना

   नित्य घाले वादविवाद


Rate this content
Log in