Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Children

3  

Savita Kale

Children

चिऊताई

चिऊताई

1 min
71


दारापुढे दाणे वेचाया

जमायच्या रोज चिमण्या

एकही चिमणी दिसेना आज

गेल्या कुण्या गावा


चिवचिवाट ऐकू येई

कानी माझ्या लहानपणी

दारापुढे चिऊताईसाठी

असायचा दाणापाणी


दाणे टिपताना पाहून

मौज वाटे मला भारी

जीव इवलासा तिचा

पिलांसाठी कष्ट करी


रोज पाहायची तिला

सवयच मला झाली होती

पण रोज दिसणारी चिमणी

आज दूर दूर उडाली होती


अंगण वाटे सुने सुने

चिवचिवाट ही आता थांबला

कधी येणार चिऊताई

अंगणी दाणे वेचायला


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Children