Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Fantasy

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Fantasy

बोलका पाऊस

बोलका पाऊस

1 min
49


खिडकीतून पाहत होते टपटप करणाऱ्या पाऊसाला 

चमकणाऱ्या थेंबांना 

झाडाच्या पानावर अलगद विसावताना 

पक्षी झटकत होते आपले पंख 

डुलत डुलत कागदी होड्या ही पाऊसाच्या पाण्यात होती तरंगत 

टपटप आवाज चालू होता 

जणू काहीतरी सांगत होता 

मी मात्र हे सर्व खिडकीत बसून पाहत होते 

पाऊसाचा आनंद घेत होते 

एवढ्यात पाऊस घेऊन आला मोठी सर 

थिरकली माझ्या खिडकीवर 

विचारू लागली मला 

घरात काय बसलीस 

बाहेर ये जरा 

मी म्हण्टलं नको रे बाबा पाऊसात भिजेन मी जरा 

थोडंसं भिजलं तर काही नाही होत ?

थोडे भिजले तर सर्दी होईल मला 

उगीचच औषध घ्यावे लागेल 

हसत हसत पाऊस म्हणाला 

बर बर खिडकीतूनच तू पाहत रहा 

मनसोक्त हसत जगत रहा 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Fantasy