Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Supriya Devkar

Others


4  

Supriya Devkar

Others


बंध हा प्रेमाचा

बंध हा प्रेमाचा

1 min 1 1 min 1

बंध हा प्रेमाचा 

याला मायेची किनार 

बहिण भावाचे नाते 

जन्मोजन्मी पुरणार 

कधी चुळबुळ कधी शातंता 

कधी एखादा पाठीत धपाटा 

बहिण भावाचे नाते अविरत 

सोसावा कधी प्रेमळ रपाटा 

लटका राग कधी ओरडा 

मिळून खातात दोघेही 

अडचणीत मात्र हात धरूनी

सामोरे जातात दोघेही 

लागली ठेच एकाला तर

डोळे पाणवती दोघांचे 

या पवित्र नात्याला जपती 

कौतुक असे दोघांचे 


Rate this content
Log in