Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shreya Shelar

Others

2  

Shreya Shelar

Others

बहीन भावाच नात

बहीन भावाच नात

1 min
67


एक बहीण एक बहीण कायमचे आहे

कधीही कमी होत नाही असे बंधन

दयाळू आणि काळजी घेत असलेला एक मित्र

एक भावंडे देव भाग घेण्यास निवडतो.,

खोल आणि गहन म्हणून काही संबंध,

आणि त्यापेक्षा अधिक प्रीति असलेल्या लोकांबरोबर राहायचे आहे.

काही विचार क्वचितच व्यक्त असले तरी,

प्रेम कायम राखते आणि प्रत्येक परीक्षा टिकते.

हृदय मध्ये विश्रांती की स्थिरांक,

एक बहीण एक प्राथमिक भाग आहे.

जेव्हा तिला गरज असते तेव्हा ती तिथे नेहमीच राहते,

आपण ऐका, आपण मूल्य, आपण त्याला लक्ष.

वाढ म्हणून, स्वातंत्र्य आपण विचार,

आपल्या भावनांचा गहन आणि भकास वाढतो;

आणि जीवन आपल्याला सत्य सांगते अशी एक गोष्ट सांगतो :

एक बहीण आपल्यापैकी एक मोठा भाग आहे

समजेल कोणीतरी

मला ज्या प्रकारे वाटते त्यास कोणास ठाऊक

प्रत्येक परिस्थितीत

तिची काळजी फारच खरी आहे

माझ्या मार्गावर चालणाऱ्या कोणीतरी

माझ्या प्रत्येक गरज माहीत कोण

मला रडताना बघतांना टाईम्स

तिचे हृदय जवळजवळ ब्वास होते

प्रत्येकास एक बहीण असावा

ज्या प्रकारे मी करतो तसे

मी खरोखरच आशीर्वादित आहे

आपल्यासारख्या बहीण ठेवण्यासाठी


Rate this content
Log in