Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Jyoti gosavi

Inspirational

3  

Jyoti gosavi

Inspirational

भारतमाते तुझ्यासाठी

भारतमाते तुझ्यासाठी

1 min
46


भारत माते तुझ्या

 रक्षणा अर्पीन मीही प्राण

शत्रुसंगे झुंजही घेईन

 माय पित्याची आण

तुझ्या सावलीत जगलो रमलो

घेतला सुखाचा श्वास

तिरंगा लहरावा उंच नभी

ही एकच मनीची आस

दावून देईल जगताला मी

 वाढवेल तुझी ग शान

शत्रुसंगे झुंजही घेईन

 माय पित्याची आण


एक बाजूला ड्रॅगन पिवळा

एक बाजूला हिरवा राक्षस

सतत काढती तुझी खोडी

 घ्यावया टपले तुझा घास

ठेचून टाकीन त्यांची नांगी

युद्धी दाविन त्या आसमान

शत्रुसंगे झुंज ही घेईन

 माय पित्याची आण

 

शत्रुसंगे लढता-लढता 

कधी मजसी मृत्यूही येईल

एकास दहा हे माप ठेवुनी

कुशीत तुझिया अमरच होईन

मरतानाही हाती तिरंगा 

 गाईन तुझेच गान

शत्रुसंगे झुंजही घेईन

 माय पित्याची आण


Rate this content
Log in