Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Tushar Mhatre

Classics Others

4.3  

Tushar Mhatre

Classics Others

बेडी आणि बंधन

बेडी आणि बंधन

1 min
12K


फ्रेंडशीपचा बँड म्हणाला 

राखीला मोठ्या तोऱ्यात,


“गाठ सैल तुझी,

जीव उरला नाही दोऱ्यात!

कुरियर ते व्हॉटसऍप

तुझी झाली अधोगती,

ऑनलाईनच्या जमान्यात

झाली ऑफलाईन नाती-गोती.

तुझे 'बंधन' झाली बेडी मात्र

बँडची ब्रँड व्हॅल्यू वाढली,

माझ्यासाठी हात पुढे,

मात्र राखीची बेडी काढली

राष्ट्रीय सणाचं गांभीर्य

उथळ ‘डेज’नाआलं,

परंपरागत तुझ्या सणाचं,

ग्लॅमरच कमी झालं.”


राखी सगळं ऐकून म्हणाली,

"भावा-बहिणीचं प्रेम निरंतर

जशी संथ नदीची खोल धार

फ्रेंडशीप फ्रेंडशीप म्हणजे बऱ्याचदा

उथळ प्रेमाचा खळखळाटच फार!"


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics