Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jyoti gosavi

Tragedy

3  

Jyoti gosavi

Tragedy

अवनी

अवनी

1 min
243


खरेतर ती फिरत होती

 तिच्याच परिघात

पण माणसाने केला होता

 तिच्या निवासावर आघात


अतिक्रमण तर आम्ही केले 

तिच्या घरावर 

तिच्या बछड्यांवर


सारी पृथ्वी पादाक्रांत करण्याची 

हावच आहे ना आम्हाला!

आम्हाला वाटतं पृथ्वी

 फक्त आमच्यात बापाची 

बाकी कुणाला राहण्याचा अधिकारच नाहीत इथं

 आणि सगळं नष्ट करून एक दिवस

 आम्हीच नष्ट होणार मग स्वतःच्या हव्यासापायी


ती कधीच नर भक्षक नव्हती 

माणसे मारली पण सूडान

 एकाला देखील तिने खाल्लं नव्हतं


बर तिची सुपारी 

 दिली कोणाला

 तर शिकारीत सर्वात

  वाईट रेकॉर्ड

 असणाऱ्या नबाबाला

 इथे वकील मिळतो

 हजारो माणसे 

मारणाऱ्या कसाबाला


पण तिला मात्र

 बोलता येत नाही

 आपली कैफियत

 मांडता येत नाही

म्हणून तिला मिळाले थेट  

वर जाण्याचे तिकीट

तिच्या बछड्यांना अनाथ करून


आता ती जंगलात

 बावरल्या सारखी फिरतील

शिकार शिकवणारी

 आई नसल्यामुळे उपवासाने तडफडून मरतील

किंवा एक दिवस

 येईल शिकारी पकडून नेईल त्यांना किंवा ठारही मारेल 

त्यांची कातडी बाजारात विकण्यासाठी


Rate this content
Log in