Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Others

3  

Pallavi Udhoji

Others

अशा ह्या सांजवेळी निःशब्द

अशा ह्या सांजवेळी निःशब्द

1 min
11.9K


अशा या सांजवेळी 

आहे मी निशब्द

आसमंत हा सारा

क्षितिजावरी कुशीत निजला


   भास्करा तुज निजवतांना

वारा गाई झुळझुळ गाणी

   चमकणारी चांदणी

   बघ तुज वळून पाही


अशाच ह्या सांजवेळी

पणती लावी बघ

तुळशी समोर नतमस्तकी

मंत प्रकाशात दीप ही जळे


   कुठेतरी दूरवर

   ऐकू येते घंटा मज

   आस लागे मना ही

   ऐकू येई साद मनी


Rate this content
Log in