Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Nandini Menjoge

Others

4  

Nandini Menjoge

Others

अरे मना तू बोलना ... ||

अरे मना तू बोलना ... ||

1 min
80


अरे मना तू बोलना ||

ढवळून निघू लागला देह सारा 

तुझ्या अस्पष्ट वागण्याला 

व्यक्त होण्यास स्पष्टपणे 

तू धाडस शिकणा .... अरे मना तू बोलना ||

       भावभावनांचा कठोर गुंता 

       कैद करण्या ह्या जीवाला 

       आतुर त्या क्रूर गुंत्यास 

       ठाम उत्तर दे जरा .... अरे मना तू बोलना ||

लबाड बोल ते बंड कराया 

किलबिलाट कोमल ठार करण्या 

जाणून हा क्रूर पवित्रा 

विरोध तू उच्चार जरा .... अरे मना तू बोलना ||

       उणीवेच्या भक्कम भेगा 

       ओढणाऱ्या कापऱ्या जाणिवा 

       आधाराची ठाम भूमिका 

       आज तरी मांड ना .... अरे मना तू बोलना ||

मोह तांबडा अफाट सागर 

अथांग तहानलेल्या मास्या सम

विवेकाने अंत करण्या 

ह्या जीवाचा अबोल त्रागा .... अरे मना तू बोलना ||

      आंतरीक प्रलयास ठार करण्या 

      सुडग्रस्त कल्लोळ शांत करण्या 

      गोंधलेल्या अंतरंगी अवघड 

      नकाराचे धडे गिरव ना .... अरे मना तू बोलना ||

अवघड काट्यांस तुडवण्या 

अखेर वाचा फुटावी वेदनेला 

छळ हा तुझा थांबवण्या रे 

अरे मना बोलना .... अरे मना तू बोलना ||


Rate this content
Log in