Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Shinde

Action Others

3  

Prashant Shinde

Action Others

अकरा जून(11)

अकरा जून(11)

1 min
11.8K


पाचवा लॉकडाऊन

अकराव्या दिवसाची सुप्रभात...!

टाकाऊ फरशीवरील तैल रंगात पैंटिंग...!


अ सेच काहीतरी करावे

क चऱ्यातूनही काहीतरी शोधावे

रा त्रीच विचार येता मनी म्हंटले

व्या धीमुक्त कायमचे व्हावे...


दि वसाढवळ्या घेतली फरशी

व रच्या मजल्यावरील गाठली गच्ची

सा थीस घेतली बसण्या सतरंजी

चि खलविचारांची झाली तयार सूची....!


सु विचार मनी नाचू लागता

प्र सन्न मनही झाले क्षणात 

भा ग्य खुलुनी येता आपोआप 

त रतरुन गुलाब फुलले रंगात.....!Rate this content
Log in