Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manish Vasekar

Others

3  

Manish Vasekar

Others

ऐसा खत मे लिखो

ऐसा खत मे लिखो

1 min
12.2Kकोणी मेल्याने आणला कोरोना

कानकापल्या आम्हा घरी बसवेना

मी लॉकडाऊनमे बाहेर जाऊ क्या नको

ऐसा खत मे लिखो


लावून चुना बी बोटाना

तोटा पण तंबाखूचा मिळेना

मी पानटपरीपे जाऊ क्या नको

ऐसा खत मे लिखो


चिकन-मटन तर परवडेना

अन वरण-भात पण खावेना

मी मंडई पे जाऊ का नको

ऐसा खात मे लिखो


मुंग्यावाणी दाटीवाटी दिसेना

फुकट मसाज पण होईना

मी लोकलसे जाऊ का नको

ऐसा खत मे लिखो


हातभट्टी दारू भी मिळेना

सैनीटायझर पण चालेना

मी बार मे जाऊ नको

ऐसा खत मे लिखो


वर्क फ्रॉम होम का असेना

झूम कॉल आणि कामबी सरेना

मी सुट्याच जगू का नको

ऐसा खत मे लिखोRate this content
Log in