Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

sarika k Aiwale

Romance

3  

sarika k Aiwale

Romance

अधीर श्रावण

अधीर श्रावण

1 min
183


बरसण्या प्रीती मेघांची, 

राग अधीर गायला तु,


  उमगण्या प्रीती कळीची 

 थेंब आधीच प्यालास तु


 जगण्या प्रीती फुलांची 

वेड्या अधीर झालास तु.


 भिजल्या प्रीती सवे 

 ओलाचिंब न्हालास तु

 

संगे पावसाच्या धारा

झेलणारा तु,..


संगे प्राणज्योत ही ,

मालवण्या आधीच संपलास तु

  

प्रीती उनाड वाराची ,

 कळण्याआधीच वाहीलास तु,

 

राग मल्हार मेघांचा, 

 संगम दोन जीवांचं ,

 जाणला न कधी तु


 जगणं समोर असताना ही 

श्वासात उरून राहिलास तू


होतास जरी जवळ तू 

जगणं माझं संपवून गेलास तू,..


Rate this content
Log in