Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

3  

Pallavi Udhoji

Romance

आठवणींना तुझ्या कुरवाळायची

आठवणींना तुझ्या कुरवाळायची

1 min
11.7K


आठवणींना तुझ्या कुरवाळायची

मला सवय झाली आहे

तुझ्या फोनची वाट पाहायची

मला आता सवय झाली आहे


Rate this content
Log in